ازدواج سنت رسول خدا (ص)

شرع مقدس اسلام به ازدواج عنایت و تاکید فوق العاده ای دارد . بطوری که پیامبر اکرم
( ص) میفرمایند :

ما بنی فی الاسلام احب الی الله عزوجل من الترویج

هیچ چیزی نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست.

و از حضرت امیر المومنین ( ع) رسیده است :

تزوجوا ، فان الترویج سنة رسول الله ( ص) ، فانه کان یقول : من کان یحب ان یتبع سنتی ، فان من سنتی الترویج

ازدواج کنید ، که همانا ازدواج کردن سنت رسول خدا ( ص) است که همواره میفرمودند : هر کسی که دوست دارد از سنت من تبعیت کند ، همانا ازدواج کردن از سنت من است.

اسلام به پسر و دختر امر میکند که هر چه زودتر ازدواج کنند و انقدر به این مهم تاکید دارد که رسول گرامی ( ص)ازدواج نکردن را اعراض از سنت خویش ، یعنی خروج از اسلام میداند و خانه ای را که در ان ازدواج صورت پذیرد بهترین خانه میداند .

فقر مانع از ازدواج نشود

اسلام با تاکید فراوان به پدر و مادر وا جتماع نیز، امر میکند که دختر و پسرانتان  را تزویج کنید .

وانکحوا الا یامیمنکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم

زنان بی شوهرو مردان بی زن و کنیزان و بندگان شایسته خود را به ازدواج یکدیگر در اورید ( تا میان مؤمنان ، مرد بی زن و زن بی شوهر باقی نماند و از فقر مترسید که ) اگر زن و یا مردی فقیر هستند ،خداوند به لطف  خود انان را بی نیاز خواهد فرمود . به حال بندگان اگاه است و رحمتش وسیع و لایتناهی است .

یعنی نباید فقر سد راه ازدواج شود که این وسوسه شیطانی است . چون از این وعده شیطانی بترسیم ، در واقع به خداوند بخشنده سؤ ظن به خدا حرام است . پروردگارعالم وعده داده است که گره از کار کسانی که فقیرند و ازدواج میکنند بگشایند . خداوند از لطف خود انان را بی نیاز خواهد فرمود .

مباهات پیامبر ( ص) به ازدواج

ازدواج و حفظ نسل مسلمانان مورد فخر و مباهات رسول خدا ( ص) است چنانچه فرمود :

تنا کحوا و تنا سلوا اباهی بکم القیمة و لو باالسقط

ازدواج کنید و تشکیل خانواده بدهید و تولید نسل نمائید ، که من در روز قیامت به شما مباهات میکنم ، حتی به طفل کوچکی که سقط شده باشد .

رسول گرامی اسلام ( ص) فرمودند : (( من که پیغمبر شما هستم ازدواج میکنم ، غذای لذیذ میخورم ، در میان اجتماع هستم و با مردم تماس دارم . هر کس از سنت ( شیوه ) من روی گرداند از من نیست ))

عدم وجود موانع بر سر راه ازدواج

لذا اسلام برای تسهیل در امر ازدواج موانع و سد این مهم را از سر راه بر داشته است . نظر اسلام هر چه مهریه و جهزیه کمتر باشد ، مطلوبتر و بهتر است . اصولا از روش پیامبر اکرم و ائمه طاهرین ( ع) و مسلمانهای صدر اسلام به روشنی به دست میاید که مانعی در راه ازدواج کردن نیست ،چون انها همه موانع را بر داشته اند.

اسلام مسائل خرافی را دور انداخته و رسول خدا ( ص) فرمودند : (( خرافات زیر پای اسلام از میان رفته است)) . ازدواج رسول خدا ( ص) و به خانه شوهر رفتن دخترش حضرت فاطمه زهرا ، سلام الله عیها ، نشان دهنده این امر است که اسلام با خرافات و جاهلیت مبارزه کرده است .

بدعت درامر ازدواج

به این ترتیب ، شرع مقدس اسلام تمام موانع ازدواج را از بین برده است، این موانعی را که ما پیش اورده ایم ، بدعتی است که در اسلام گذاشته ایم و روز قیامت باید پاسخگوی ان باشیم و هر کس که در ابداع این خرافات و تشدید بدعتها سهیم باشد گناهکار است . رسول خدا ( ص) همه موانع ازدواج را از میان برداشت و به مسلمین در امر مهم ازدواج تاکید فراوان کرد واز ان طرف مجرد بودن را مکروه شمرده است .

 

همسرداری نوعی جهاد است

همسرداری اثر مستقیم و بسیار مثبتی بر جامعه دارد ، لذا خانه ای برای زن از نظر اسلام جهاد فی سبیل الله است چنانچه رسول گرامی فرمودند : (( جهاد المرأة حسن التبعل )) یعنی جهاد زنها نیکو شوهر داری است . هم چنین ، همسرداری برای مرد ثواب بسیار فراوانی دارد . چنانچه معصوم ( ع) فرموه است :

الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله

یعنی مردی که برای اسایش زن و فرزندانش کار میکند همچون جهاد کننده در راه خدا است . هم چنین فرمودند : در خبر امده است که : در عوض هر قطره اب غسل که از بدن زن و شوهری میچکد فرشته ای تا روز قیامت برای انها استغفار میکند .

انشاء الله ، در جمهوری اسلامی موانع راه ازدواج و خرافات و بدعتهای از میان برداشته شود وبر مسئولین ، افراد اجتماع و پدران و مادران واجب است که این خرافات را به هر نحوی که ممکن است از میان بردارند .

نیاز به ازدواج ،ا مر تکوینی

تکوینا هر دختر و پسر بالغی احتیاج به ازدواج دارد و اگر با این نیاز طبیعی و تکوینی مبارزه شود جز بد بختی و فساد چیز دیگری نتیجه نمیدهد . به حکم تکوین الهی باید اب نوشید تا رفع تشنگی شود و اگر کسی با تحمل رنج و مشقت بر خلاف تکوین حرکت کند ، سر انجام مجبور به تسلیم است ، یا این که خود را از بین میبرد . مثال نیاز طبیعی پسران ودختران بالغ نیز چنین است و اگر این خلاف تکوین و رفتار شود منجر به اصلاح مترقی امروزی است که با چنان سرعتی به سوی بد بختی و فلاکت گام بر میدارد که از هیچ کس پوشیده نیست .