شرايط مناسب ازدواج

 • معيار هاي اصولي و صحيح براي يك ازدواج مطمئن چيست؟

خانواده هر دو نفر ، از نظر فرهنگي و سنتهاي رايج نزديك به هم باشد .

 • تا سر حد امكان تمكن مالي دو خانواده متناسب با يكديگر باشد.
 • اگر هر دو نفر اهل يك شهر نبودند لااقل در ساير زمينه ها و آداب و رسوم نزديك به هم باشند.
 • ديدگاه هاي دو خانواده از نظر مذهبي ، سياسي ،اجتماعي و معاشرتي نزديك به هم باشد .
 • تناسب جسماني ،شكل ، قيافه و اندام آنها به هم نزديك باشد ،تا حدي كه تفاوتهاي موجود خيلي چشم گير نباشد.
 • از نظر سن و سال متنا سب باشند و به اصطلاح عامه ” به هم بيايند .”
 • از نظر ميزان تحصيلات ، تفاوت فاحشي نداشته باشند.
 • اختلاف سليقه در انتخاب محل سكونت يا محل كار نداشته باشند.
 • شرايط فردي دو نفري كه مي خواهند ازدواج كنند بايد چگونه باشد؟

داشتن شرايط فردي به ايجاد يك زندگي ايده آل  كمك مي كند ولي اينها لزوماً شرايط لازم  وكافي نيستند ،بنابراين به شرايط فردي زير كه صرفاً  مربوط به اخلاقشان مي شود و از خصوصيات شخصي شان است  بايد توجه بيشتري داشت :

 • از نظر طرز تفكر و انديشه اجتماعي به هم نزديك باشند.
 • ديدگاهشان نسبت به زندگي يكسان باشد.
 • تفاوتهاي شخصيتي و خصوصيتهاي رفتاري فاحشي نداشته باشند .
 • تا آنجا كه مقدور است بهره هوشي آنها نزديك به هم باشد.
 • داراي ديدگاههاي سياسي ،گرايش هاي اعتقادي و افقهاي فكري نزديك به هم باشند.
 • هر دو نفر استفلال راي داشته باشند ، يعني شخصاً در امور زندگي شان تصميم بگيرند نه به علت دهن بيني و تقليد از ديگران.
 • در خانواده آنها پدر سالاري يا مادر سالاري به صورت مطلق وجود نداشته باشد.
 • از نظر تفكرات مذهبي در دو قطب مخالف هم نباشند كه اين مورد بسيار مسأله ساز است .
 • چه مردي براي يك ازدواج ايده آل مناسب است ؟

الف : مردي كه داراي صداقت بي چون و چرا ست .

ب : مردي كه هدفمند است و حتي اگر در حال حاضر دستش از مال دنيا كوتاه است ، در آينده به همه چيز مي رسد .

 • چه زني براي يك ازدواج ايده آل  مناسب است؟

الف : زني كه صداقت بي چون و چرا دارد .

ب : زني كه سازگار است يعني در هر شرايطي رفيق راه مرد است  .

 • براي ازدواج روي چه مرداني نبايد حساب كرد ؟

هوس باز ها ، معتاد ها ، بيكاره ها ، دمدمي مزاجها ، مردان وابسته به خانواده ، مردان خيلي خسيس ، رنجور نمايان ، خيلي بد بين ها و شكاكها.

 • براي ازدواج روي چه دختر هايي نبايد حساب كرد؟

دختر هايي كه بيش از حد متكي به زيبايي خود هستند و به مال و منال پدر خود مي نازند ، مد پرستها و دختران  لوس و از خود راضي.

 • با مردي كه سر راه ما قرار مي گيرد چه رفتاري بايد داشته باشيم تا ما را براي ازدواج انتخاب كند ؟

الف : به او ثابت كنيد كه قادريد او را درك كنيد .

ب : با روح و قلب او ارتباط بر قرار كنيد .

ج : برايش شنونده خوبي باشيد .

د : به او ثابت كنيد كه رفيق راه او هستيد.

ه : به كارش و هدفهايش اهميت بدهيد .

ي : به تفاوتهاي فردي خود و او توجه كنيد.

 • در ازدواج وكالتي چه نكاتي را بايد در نظر گرفت ؟

الف: قبل از اينكه پاسخ مثبت بدهيد حتماً با او مكاتبه كنيد .

ب : حتماً از او عكس جديد و تمام قدش را بخواهيد .

ج : از او بخواهيد براي ازدواج رسمي به ايران بيايد.

د : حتماً از كم و كيف مدرك تحصيلي او جويا شويد .

ه : از او بپرسيد آيا قبلاً ازدواج كرده و فرزندي دارد…