مقالات و پایان نامه ها

 اثرات تاخير در ازدواج

اثرات تاخير در ازدواج الف) سطح فردي مسئله ازدواج يكي ازمسائلي است كه ازنظر بهداشت رواني حائز اهميت است افراد ازدواج نكرده معمولا از ثمرات يك زندگي رضايت بخش، ايمن و سرگرم كننده برخوردار نبوده و هميشه بلاتكليف و سرگردان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

 مداراي اجتماعي درمورد تجرد مردان

باز تعريف خانواده امروزه دراكثر جوامع خانواده به تدريج قداست و اهميت خويش را ازدست مي دهد و تصوير آن در حال دگرگوني است به طوري كه درغرب به نام دموكراسي هرنوع رابطه جنسي عنوان ازدواج گرفته وهنجار جامعه شده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تشكيل خانواده

نفوذ گرايشهاي تساوي خواهانه درميان دختران گسترش انديشه عدم تساوي حقوقي زن و مرد درجامعه ايران و ظلم مردان نسبت به زنان منجر به ايجاد بحران هويت جنسي، عدم پذيرش نقشها و ظايف و تكاليف جنسي ازجمله ازدواج درميان دختران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

 نگرش ابزاري نسبت به ازدواج

 نگرش ابزاري نسبت به ازدواج زماني كه ازدواج صرفا قراردادي مادي و تنها جهت كامجويي هاي جنسي تلقي مي شود خوشبخت كسي خواهد بود كه فقط از منافع و لذائذ مادي ودنيوي ازدواج بهره مند شود .بدين ترتيب فرد تنها Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تغيير در شيوه ها و ملاكهاي همسرگزيني

عوامل اجتماعي  افزايش آسيبهاي اجتماعي بنا به گزارشات خبري بسياري ازجرايد در چند سال اخير نرخ آسيبهاي اجتماعي شبه جرم از جمله اعتياد به انواع مواد مخدر ، فرار از منزل، قاچاق مواد مخدر و …) و آمار جرائم (جرائم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

 تبيين عوامل موثر در بحران ازدواج

 تبيين عوامل موثر در بحران ازدواج با توجه به جدول 1 مي توان دريافت اكنون جمعيت جوان كشور با افزايش ميانگين سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج دست به گريبان است . ادامه اين نوشتار به اختصار برخي از عوامل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

 اثرات تاخير در ازدواج

اثرات تاخير در ازدواج الف) سطح فردي مسئله ازدواج يكي ازمسائلي است كه ازنظر بهداشت رواني حائز اهميت است افراد ازدواج نكرده معمولا از ثمرات يك زندگي رضايت بخش، ايمن و سرگرم كننده برخوردار نبوده و هميشه بلاتكليف و سرگردان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

 مداراي اجتماعي درمورد تجرد مردان

باز تعريف خانواده امروزه دراكثر جوامع خانواده به تدريج قداست و اهميت خويش را ازدست مي دهد و تصوير آن در حال دگرگوني است به طوري كه درغرب به نام دموكراسي هرنوع رابطه جنسي عنوان ازدواج گرفته وهنجار جامعه شده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تغيير در شيوه ها و ملاكهاي همسرگزيني

تغيير در شيوه ها و ملاكهاي همسرگزيني به گفته «رابرت وينچ» فرد از ميان افراد مختلف ، معمولا كسي را به همسري انتخاب مي كند كه از طريق او حداكثر رضايت را دررفع نيازهاي خويش كسب نايد لذا اين نظريه Read more…

By 92, ago